Nieuws

Onderwijs

In het onderwijs is er de afgelopen jaren een ontwikkeling geweest naar Integrale Kind Centra (IKC’s), waarbij basisschool, kinderopvang en peuterspeelzaal zijn samengevoegd. B06 is voor deze samenvoegingen, omdat dit de doorgaande leerlijn van 0-13 jaar bevorderd en het voor ouders makkelijker wordt om werk en schoolgaande kinderen te combineren.

Bij het huidige beleid zal de krimp in het basisonderwijs in 2025 in Lingewaard 20% zijn, waardoor de levensvatbaarheid van de basisscholen in met name de kleine kernen in gevaar komt.

Er zal dan ook beleid nodig zijn op het gebied van werk en wonen, om zo jonge gezinnen een bestaansrecht in Lingewaard te geven.

  • Afronding vorming IKC’s in alle kernen
  • Ondersteunen van leerachterstanden bij jonge kinderen
  • Stimuleren van de aanstelling van een vakleerkracht Lichamelijk Opvoeding.
  • Beleid moet gericht zijn op behoud minimaal 1 IKC in elke kern
  • Stimuleren dat leegstaande lokalen door krimp een onderwijsgerelateerde invulling krijgen.
    Door de krimp komen de komende jaren bijna 60 lokalen leeg te staan. Aan invulling hiervan denkt B06 bijvoorbeeld aan naschoolse activiteiten voor leerlingen en aan onderwijs/cursussen voor ouderen.

Speerpunten

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 29 jaar en ik woon in Huissen. Al enkele jaren ben ik lid van B06.

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.

Dit hebben we bereikt