Nieuws

Leefbaarheid

Om de sociale samenhang en leefbaarheid in onze kernen op peil te houden en verloedering in het publieke domein te voorkomen, wordt er een groter beroep gedaan op de inzet en medewerking van inwoners, verenigingen en organisaties. De inzet van vrijwilligers speelt hierbij een grote rol maar mag de professionele inzet niet vervangen. Werk van vrijwilligers en mantelzorgers moet aanvullend zijn aan de professionele zorg.

B06 vindt het belangrijk dat de gemeente zoveel mogelijk voorzieningen voor inwoners faciliteert en ondersteunt. Als inwoners en verenigingen ideeën hebben die bijdragen aan het bereiken van de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente, dan moet de gemeente de financiële ruimte hebben om deze ideeën te omarmen en uitvoerbaar te maken. De zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid moet hierdoor verder gestimuleerd worden.

 • Stimuleren initiatieven, die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente
 • Wijkplatform en participatiepunten een centrale rol geven in het sociale netwerk
 • Eigen beheer openbaar groen en buurt/wijk gerelateerde openbare ruimten met ondersteuning van gemeente door o.a. plaatsen van bladkorven en bakken strooizout.
 • Faciliteren van culturele activiteiten/evenementen
 • Uitgaansmogelijkheden voor de jeugd in Lingewaard stimuleren
 • Revitalisering Zilverkamp in de versnelling zetten

Waar in 2009 al is vastgesteld, dat de revitalisering van de Zilverkamp noodzakelijk is en minimaal 10 miljoen kost, daar is de afgelopen 4 jaar met moeite 1 miljoen beschikbaar gesteld. Het grootste deel van dit bedrag is nog niet eens omgezet in plannen. Ook een update van het onderzoek uit 2009 laat op zich wachten. B06 wil, dat er een wijkomvattende visie komt, waarin op de korte/middenlange termijn de revitalisering fasegewijs wordt uitgevoerd met de daarbij noodzakelijke middelen.

 • Verhogen onderhoudsniveau groenbeheer in de wijken

Tot nu wordt onderscheid gemaakt in de mate van groenonderhoud. De centra en doorgaande wegen worden vaker onderhouden dan de wijken. B06 wil, dat ook in de wijken vaker onderhoud wordt gepleegd en oud groen wordt vervangen door nieuwe beplanting.

 • Meer geluidschermen langs de A15

Als de A15 wordt doorgetrokken, zal het geluid met name in Angeren en Ressen gaan zorgen voor overlast. De provincie en rijkswaterstaat hebben hier onvoldoende oog voor. B06 vindt, dat de gemeente alles moet doen, om deze schermen toch te krijgen, of anders zelf deze schermen moet plaatsen.

 • Verwijderen JOP’s bij blijvende overlast

Lingewaard heeft enkele ontmoetingsplekken voor de jeugd ingericht (JOP). B06 vindt, dat de jeugd de mogelijkheid moet hebben om elkaar te ontmoeten, maar bij blijvende overlast voor omwonenden is de uiterste consequentie sluiting van het JOP. De jeugd heeft geen recht op een JOP, maar moet het JOP verdienen.

 • Sociale leefbaarheid

 • Bevorderen door een ieder de benodigde aandacht te geven:

 • Schuldhulpverlening

  -Eerder signaleren en hulp bij betalingsachterstanden en mensen met schulden effectiever helpen

  -Vernieuwende schuldaanpak: Schulden raken immers alle partijen, niet alleen de gemeente. De gemeente moet een gezamenlijke aanpak en schuldsanering initiëren met corporaties, verzekeraars, energieleveranciers en vele andere partijen zodat schulden en het aantal mensen met problematische schulden teruggedrongen kunnen worden.

                  *Armoede bestrijding

                      Voortzetting huidige minimabeleid

                   B06 was de initiatiefnemer tot het huidige armoede beleid  en zal dit handhaven

                     -alle kinderen doen mee” regeling

         -individuele inkomenstoeslag bij een laag inkomen dat drie jaar achtereen lager is

          dan 110% van de bijstandsnorm

        -Voorts zijn er allerlei kortingsregelingen bij diverse zorgverzekeraars die in

         samenwerking met de gemeente kortingen verlenen.

         Bijvoorbeeld

         -collectieve zorgverzekering, 6% korting op basisverzekering en 9% op

           aanvullende verzekering

        -maatwerk bijzondere bijstand

  • Burgemeester meer mogelijkheden geven, om overlastgevers aan te pakken
  • Continuering buurtbemiddeling
  • Iedereen moet de zorg krijgen die hij nodig heeft
  • Zorg moet op de juiste plaats en wijze worden ingezet, diverse loketten moeten niet langs elkaar werken.
  • Bevorderen, dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun eigen kern.
  • Ook oog te hebben voor mantelzorgers en ondersteuning te bieden als mantelzorg te zwaar wordt.

  Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de inhuur van zorgkamers in zorgcentra.

Speerpunten

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 29 jaar en ik woon in Huissen. Al enkele jaren ben ik lid van B06.

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.

Dit hebben we bereikt