Nieuws

Bedrijvigheid

Het aantal aanwezige banen in Lingewaard groeit niet meer en is in 2016 zelf iets afgenomen. Dit vindt B06 geen gunstige ontwikkeling, want bij onvoldoende werkgelegenheid zullen jongeren moeten uitwijken naar elders. Als ze hierdoor ook gaan verhuizen naar een andere plaats zal de vergrijzing in Lingewaard alleen maar toenemen. Meer werkgelegenheid zal leiden tot meer jongeren die in Lingewaard werken en wonen, wat meteen een positieve invloed zal hebben op de middenstand en het verenigingsleven.

Door provinciaal beleid bestaat de kans, dat Lingewaard in 2020 ruim 25 hectare nog niet uitgegeven bedrijventerrein moet sluiten en afboeken. Er moet dus de komende jaren fors worden ingezet op de verkoop van bedrijventerreinen.

Het kassenproject ‘Bergerden’ is vorig jaar ontkoppeld van Nijmegen, zodat Lingewaard nu alleen zeggenschap heeft over het nieuw opgerichte land- en tuinbouwproject ‘Next Garden’. B06 ondersteunt deze ontwikkeling, omdat Next Garden zich niet alleen richt op grootschalige glastuinbouw, maar ook oog heeft voor duurzame energie, innovatie en de herstructurering van kleinere tuinders in Lingewaard.

  • Volop inzetten op uitgifte bedrijventerreinen
  • Steun aan vernieuwende projecten op land- en tuinbouwgebied
  • Steun aan omvorming bedrijven kleinere tuinders
  • Actief meedenken vanuit gemeentelijke organisatie met ondernemers
  • Handhaven van het peil detailhandel/winkelfunctie in kernen Lingewaard
  • Duurzaamheid bij bedrijven niet dwingend opleggen, maar ondersteunen ondernemers bij duurzame initiatieven
  • Actief plaatsingsbeleid van arbeidszoekenden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven

Speerpunten

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 29 jaar en ik woon in Huissen. Al enkele jaren ben ik lid van B06.

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.

Dit hebben we bereikt