Nieuws

Wegen

Omdat Lingewaard gelegen is tussen twee rivieren is het van belang, dat de uitvalswegen van en naar Lingewaard open blijven. B06 is dan ook voorstander van het openhouden van de dijken voor het doorgaand verkeer met passende maatregelen tegen snelheidsovertredingen en geluidsoverlast. Het (gedeeltelijk) afsluiten van dijkwegen met het verplaatsen van hinder naar de bebouwde kom wijzen wij af.

De Ressensestraat heeft een belangrijke ontsluitingsfunctie voor Ressen en de Bemmelse wijken Klein Rome, Klaverkamp en Het Hoog. Plannen om Nijmegen-Noord verder te ontsluiten op de Ressensestraat wijzen wij af, omwille van de leefbaarheid in Ressen en de aanliggende wijken. Het verkeersveiliger maken van de Ressensestraat is belangrijk voor B06 en kan wat ons betreft snel worden gefinancierd uit het budget Dorpensingel-Oost. De aanleg van de Dorpensingel-Oost is voor B06 alleen bespreekbaar, als Nijmegen afziet van een ‘harde’ knip in de Vossenpelsestraat.

Bij de ontwikkeling van de A15 zullen wij scherp blijven letten op de maatregelen om de hinder van de weg voor de aanliggende kernen zo minimaal mogelijk te laten zijn. Vooralsnog is er bij Angeren en Ressen geen geluidsscherm voorzien. Zo nodig zal Lingewaard hier zelf het budget voor moeten vinden om dit scherm te plaatsen.

 • Uitvalswegen vanuit Lingewaard moeten voor het verkeer open blijven.
 • Geen afsluiting dijken, maar toepassen van snelheidsbeperkende maatregelen
 • Geen verdere verkeersafwikkeling vanuit Nijmegen-Noord via de Ressensestraat
 • Verkeersveiliger maken van de Ressensestraat
 • Dorpensingel-Oost ondersteunen, mits geen knip in de Vossenpelsestraat
 • Afslag naar de Aldi aan de vd Mondeweg Haalderen veiliger maken
 • Indien nodig zelf investeren in geluidsschermen A15 bij Angeren en Ressen
  Oversteekplaatsen in met name Bemmel dienen veiliger te worden.
  De werkroute langs de A15 gaan gebruiken als ringweg voor Haalderen

 

Speerpunten

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 29 jaar en ik woon in Huissen. Al enkele jaren ben ik lid van B06.

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.

Dit hebben we bereikt