Nieuws

Vragen van B06 over ontgassing schepen

Voor de tweede keer heeft B06 schriftelijke vragen aan het college gesteld over de ontgassing van schepen op de Waal en de Rijn, waarbij kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Op eerdere vragen antwoordde het college, dat er aan de provincie is gevraagd om actief te controleren en te handhaven. Uit metingen langs de oevers blijkt dat er nog vrijwel dagelijks wordt ontgast. De provincie handhaaft niet en is ook niet van plan dit op korte termijn te gaan doen. Naar onze mening moet de gemeente Lingewaard eisen stellen aan de provincie om dit ontgassen te stoppen, omwille van de gezondheid van de inwoners van Lingewaard en de toeristen die deze zomer langs de Waal en Rijn willen verblijven.

De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Verzocht wordt de vragen schriftelijk te beantwoorden.

Aanleiding / toelichting:
Afgelopen maart hebben wij schriftelijke vragen gesteld over het ontgassen van schepen op de Rijn en de Waal. Hierbij komen kankerverwekkende stoffen vrij, die een direct gevaar zijn voor de volksgezondheid. Op onze vraag welke acties het college heeft ondernomen om deze ontgassingen te voorkomen, antwoord het college dat er samen met andere gemeenten aan de provincie is gevraagd om naleving van het provinciaal verbod actief te controleren en te handhaven.

Uit het artikel van de Gelderlander van heden valt te lezen, dat er nog vrijwel dagelijks wordt ontgast, dat dit door metingen wordt onderbouwd, maar dat er van handhaving nog geen sprake is. Niet eerder dan in het najaar worden misschien in ons rivierengebied handhavingsacties gehouden. Dit betekent, dat recreanten aan de Rijn en Waal deze zomer de kans lopen, een wolk kankerverwekkend gas over zich heen te krijgen. Nu dit is aangetoond, hebben wij de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met het artikel in de Gelderlander van 4 juni 2019 met als kop “Elke werkdag loost een schip gif op Rijn en Waal”?

  2. Er wordt gesproken over 42 gemeten ontgassingen in de laatste periode. Hoeveel van deze ontgassingen hebben plaatsgevonden ter hoogte van Lingewaard?

  3. Bent u met ons van mening, dat uw verzoek aan de provincie om te handhaven wordt genegeerd?

  4. Bent u met ons van mening, dat wachten met handhaven tot het najaar te laat is en meteen moet worden opgestart?

  5. Welke maatregelen gaat u op zeer korte termijn nemen, om onmiddellijke handhaving bij de provincie af te dwingen?

  6. In de beantwoording van onze vragen van 27 maart stelt u, dat ‘bescherming van de volksgezondheid boven alles staat’. Met de kennis van de metingen, bent u dan met ons van mening dat de bescherming van de volksgezondheid van de recreanten langs het water deze zomer boven alles staat?

  7. Hoe kunt u garanderen, dat er veilig gerecreëerd kan worden langs de Rijn en Waal en dat onze kernen gevrijwaard blijven van gifwolken? 

   Fractie B06

 

 

Speerpunten

Financiën

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06, de laatste vier jaar als fractievoorzitter.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 29 jaar en ik woon in Huissen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik raadslid voor B06.
Henk Joosten

Henk Joosten

Lid

Mijn naam is Henk Joosten, woonachtig in Haalderen. Toen ik 12 jaar geleden na 20 jaar stopte als raadslid had ik nooit gedacht dat het weer zou gaan kriebelen.
Ben Geurtz

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.
Sjaak van der Welk

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Els Wening-Derksen

Els Wening-Derksen

Lid

Mijn naam is Els Wening-Derksen en ik woon in Angeren.
Timo Leissner

Timo Leissner

Lid

Mijn naam is Timo Leissner, 25 jaar en kom uit Haalderen.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.

Dit hebben we bereikt