Nieuws

Schriftelijke vragen oud papier


Veel verenigingen uit Lingewaard halen regelmatig oud papier op en spekken zo de clubkas. In het Gemeentenieuws lazen wij, dat het college deze vorm van oud papier inzamelen per 1 juli wil stoppen. B06 vindt, dat de gemeente de verenigingen deze inkomstenbron niet mag ontnemen. Verenigingen helpen mee met het gescheiden inzamelen van afval en houden hun vereniging levensvatbaar. De gemeente moet dus zo snel mogelijk in gesprek met de verenigingen en de nieuwe afvalinzamelaar om deze vorm van inzamelen te behouden. B06 heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college. 

Aanleiding / toelichting:

In het Gemeentenieuws van week 13 lezen wij, dat het college niet wil doorgaan met de huidige manier van oud papier ophalen per 1 juli. Tot heden halen veel verenigingen uit Lingewaard met vrijwilligers het oud papier op en zijn de opbrengsten hiervan vaak een wezenlijk bestanddeel voor het voortbestaan van deze verenigingen.

In het verleden is de vergoeding per kilo op een vast bedrag vastgesteld, dit om fluctuaties in de papierprijs tegen te gaan. Als de papierprijs hoger is dan de vergoeding, dan wordt een buffer aangelegd voor perioden, dat de papierprijs lager is dan de vergoeding.

Vragen:

 1. Bent u het met ons eens, dat veel verenigingen afhankelijk zijn van de vergoeding voor het ophalen van oud papier?
 2. Bent u het met ons eens, dat de verenigingen door het ophalen van oud papier bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente?
 3. Kunt u ons van de afgelopen 10 jaar een overzicht doen toekomen van de buffer oud papier van de gemeente?
 4. Heeft de wisseling van inzamelaar per 1 april te maken met het voornemen, de manier van inzamelen te veranderen?
 5. In het Gemeentenieuws stelt u, dat het steeds meer kost om het oud papier in te zamelen. Tevens vermeld u, dat na 1 juli het papier gewoon opgehaald blijft worden. Dit zou dan met betaalde ophalers van de inzamelaar moeten gebeuren. Kunt u de kosten inzichtelijk maken van:
 6. De kosten van de oude inzamelaar ten opzichte van de kosten die de nieuwe inzamelaar in rekening brengt.
 7. De kosten die de nieuwe inzamelaar in rekening brengt, als niet meer met vrijwilligers wordt gewerkt.
 8. Gaat u de verenigingen compenseren voor de gederfde inkomsten, mocht het inzamelen door verenigingen stoppen? Zo ja, waar denkt de gemeente dan aan?
 9. Uit de informatie op de gemeentepagina in het Gemeentenieuws blijkt dat het besluit al is genomen, dit voordat er met de verenigingen is gepraat. Vindt u het een juiste manier van communiceren naar de verenigingen toe, die het nu uit de krant moeten vernemen? (Svp geen Corona als excuus aanvoeren)

 

 

Antwoorden college

Vraag 1: Bent u het met ons eens, dat veel verenigingen afhankelijk zijn van de vergoeding voor het ophalen van oud papier?

Antwoord 1: Ja. 

Vraag 2: Bent u het met ons eens, dat de verenigingen door het ophalen van oud papier bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente?

Antwoord 2: Ja. 

Vraag 3: Kunt u ons van de afgelopen 10 jaar een overzicht doen toekomen van de buffer oud papier van de gemeente?

Antwoord 3: De afvalstoffenheffing is overeenkomstig de financiële beleidsregels en het grondstoffenbeleid kostendekkend. Er wordt dus geen financiële buffer opgebouwd. In de jaren dat de opbrengsten van het oud papier en karton hoger waren dan de (inzamel- en overslag-) kosten is dat verdisconteerd in het tarief van de afvalstoffenheffing. 

Vraag 4: Heeft de wisseling van inzamelaar per 1 april te maken met het voornemen, de manier van inzamelen te veranderen?

Ja; ten dele. De nieuwe inzamelaar geeft aan dat zij voor de aanbestede som (waarin de papieropbrengsten zijn verwerkt) niet langer een bedrijfszekere inzameling met vrijwilligers in de avonduren kan garanderen. Maar belangrijker is het gegeven dat op dit moment de vergoeding voor oud papier negatief is. De opbrengst die we voor 2020 hebben begroot (circa € 128.000) is daarmee verdampt. Het is dus noodzakelijk om samen met de verenigingen en de nieuwe inzamelaar te zoeken naar bezuinigingsmogelijkheden in dit dossier om de kosten zo veel mogelijk te beperken.

Vraag 5: In het Gemeentenieuws stelt u, dat het steeds meer kost om het oud papier in te zamelen. Tevens vermeld u, dat na 1 juli het papier gewoon opgehaald blijft worden. Dit zou dan met betaalde ophalers van de inzamelaar moeten gebeuren. Kunt u de kosten inzichtelijk maken van:

 • De kosten van de oude inzamelaar ten opzichte van de kosten die de nieuwe inzamelaar in rekening brengt.
 • De kosten die de nieuwe inzamelaar in rekening brengt, als niet meer met vrijwilligers wordt gewerkt.

Antwoord 5: De datum tot 1 juli 2020 is genoemd omdat we tot deze periode afspraken hebben gemaakt met de nieuwe inzamelaar om volgens het huidige schema in avonduren en weekenden met vrijwilligers in te zamelen. Overigens is dit door de COVID-19 situatie alweer achterhaald zoals u zult begrijpen. We verzamelen met ingang van 22 april 2020 met professionals oud papier in. Dat doen we voorlopig tot 10 juli 2020. Het plan is om de periode tot 1 juli 2020 te gebruiken om samen met de inzamelaar en de 13 verenigingen te onderzoeken hoe we de inzameling efficiënter en goedkoper kunnen gaan organiseren. 

Onderstaande tabel maakt duidelijk hoe het was en zou kunnen gaan worden door de verschillende varianten aan te geven. 

Inzameling in 2019 (nog door SUEZ)

Kosten inzameling wanneer dit overdag gebeurt.

Kosten inzameling in avond/weekend

Opbrengsten van het OPK voor de gemeente. 

Inzameling met vrijwilligers

N.v.t.

€ 300.000,- (dit is inclusief de  €120.000 aan vergoedingen voor de verenigingen)  

€ 210.000,-

Inzameling met professionals

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Per saldo waren kosten in bovenstaande situatie € 90.000,-. voor de gemeente. 

Inzameling in 2020 (Door Remondis) 

Kosten inzameling wanneer dit overdag gebeurt.

 

Kosten inzameling in avond/weekend

Opbrengsten van het OPK voor de gemeente.

Inzameling met vrijwilligers

€ 250.000,-

€ 400.000,- (dit is inclusief de  €120.000 aan vergoedingen voor de verenigingen)  

€ 0,- (papier is momenteel niet waard) 

Inzameling met professionals

€ 325.000,-

Geen optie

€ nihil

Per saldo worden de kosten wanneer we net als nu ’s avonds blijven inzamelen € 400.000,- 

Vraag 6: Gaat u de verenigingen compenseren voor de gederfde inkomsten, mocht het inzamelen door verenigingen stoppen? Zo ja, waar denkt de gemeente dan aan?

Antwoord 6: Voor de komende twee maanden zijn er afspraken gemaakt met Remondis en de verenigingen. De oplossing/nieuwe overeenstemming zal moeten voorvloeien uit de gesprekken met de verenigingen en Remondis. 

Vraag 7: Uit de informatie op de gemeentepagina in het Gemeentenieuws blijkt dat het besluit al is genomen, dit voordat er met de verenigingen is gepraat. Vindt u het een juiste manier van communiceren naar de verenigingen toe, die het nu uit de krant moeten vernemen? (Svp geen Corona als excuus aanvoeren)

Antwoord 7: Er is nog niets besloten over de rol en positie van de verenigingen die ons helpen met het inzamelen van oud papier, anders dan dat wij geen vrijwilligers inzetten zolang wij dat niet veilig achten

i.v.m. de coronacrisis. Van dat laatste hebben wij de verenigingen voor het eerst via een mail op 17 maart 2020 op de hoogte gebracht. Met verschillende verenigingen hebben we ook telefonisch contact gehad. Wij gaan voordat er iets wijzigt eerst in gesprek met de verenigingen. De negatieve opbrengst van oud papier zullen zeker consequenties hebben. U wordt als raad geïnformeerd over de resultaten van deze gesprekken en de mogelijke oplossingsrichtingen.  

Speerpunten

Financiën

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06, de laatste vier jaar als fractievoorzitter.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 29 jaar en ik woon in Huissen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik raadslid voor B06.
Henk Joosten

Henk Joosten

Lid

Mijn naam is Henk Joosten, woonachtig in Haalderen. Toen ik 12 jaar geleden na 20 jaar stopte als raadslid had ik nooit gedacht dat het weer zou gaan kriebelen.
Ben Geurtz

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.
Sjaak van der Welk

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Els Wening-Derksen

Els Wening-Derksen

Lid

Mijn naam is Els Wening-Derksen en ik woon in Angeren.
Timo Leissner

Timo Leissner

Lid

Mijn naam is Timo Leissner, 25 jaar en kom uit Haalderen.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.

Dit hebben we bereikt