Nieuws

Veiligheid

 • Prioriteit voor delicten in de persoonlijke levenssfeer
  B06 heeft in 2016 bereikt, dat als prioriteit in het veiligheidsplan 2017-2020 is toegevoegd “delicten in de persoonlijke levenssfeer”. Dit betekent, dat er extra aandacht wordt geschonken aan woninginbraken, auto-inbraken, fietsdiefstallen en vernielingen.
 • Stimuleren Whatsapp-groepen voor buurtpreventie
  Door het vormen van Whatsapp-groepen in een straat of buurt, ontstaat een soort digitale buurtwacht. Verdachte situaties, overlast of mededelingen die de buurt aangaan kunnen zo makkelijk worden gedeeld.

 • Voldoende toezicht in alle kernen
  Om het veiligheidsgevoel onder de bevolking hoog te houden zal er voldoende politie en BOA’s zichtbaar moeten zijn op straat. Als er vanuit de bevolking onveilige of onwenselijke situaties worden gemeld, moet hierop snel en zichtbaar worden gehandeld.

 • De veiligheid van inwoners bij jachtactiviteiten moet gewaarborgd zijn
 • Ondermijning en cybercriminaliteit komt steeds meer voor en moet permanent onder de aandacht blijven.
 • De veiligheid van inwoners bij jachtactiviteiten moet gewaarborgd zijn.
 • Intensieve veehouderij niet in de nabijheid van woonkernen maar op het agropark.

Duurzaamheid

 • Naar aanleiding van de klimaatafspraken, zoals deze in Parijs zijn vastgesteld, is in het Gelders Energie Akkoord omschreven dat alle huishoudens in 2035 energieneutraal moeten zijn. De ontwikkeling van dit masterplan wil B06 aan het eind van de komende raadsperiode gerealiseerd hebben
 • Duurzame energie moet worden bevorderd.
  B06 is voor het verduurzamen van Lingewaard, door het stimuleren van aardgasvrijewoningen, het benutten van zon- en windenergie en het  het stadswarmtenet. Wij kijken hierbij wel naar het economische rendement van deze mogelijkheden. Ook met de maatschappelijke acceptatie moeten wij rekening houden. Dus niet park Lingezegen volbouwen met zonneparken, maar bijvoorbeeld zonnepanelen bevestigen aan de geluidsschermen langs de A15 of op onrendabele tuinbouwkassen. Windmolens dienen geplaatst te worden op plaatsen, die zo min mogelijk belastend zijn voor inwoners en het zicht op het open buitengebied.
 • Uitbreiden van elektrische laadpalen in alle kernen
 • Naast de energietransitie, staan wij ook voor het bevorderen van een circulaire economie, om de uitputting van grondstoffen en de uitstoot van reststoffen te verminderen.
 • Waar mogelijk willen wij de eiwittransitie bevorderen (minder roodvlees en zuivel produceren) en open staan voor nieuwe teelvormen die dit doel ondersteunen.

Volksgezondheid

"Wij moeten er als samenleving voor zorgen dat mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij."

 • Toch  zijn er in de toepassing van de regels en wetten in het sociale domein en de uitvoering van de regels door de gemeente nog zaken te verbeteren, vooral in de WMO voorzieningen,  de jeugdzorg en- de participatiewet.
 • In een goede gezondheidszorg moet de aandacht erop gericht zijn ervoor te zorgen dat iedereen de verzorging krijgt die nodig is.
 • In Lingewaard moeten mensen met een beperking (rolstoel, doofheid psychisch, zicht, dyslexie, autisme of een chronische ziekte etc.) in voldoende mate mee kunnen doen  in de samenleving.

Speerpunten

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 26 jaar en ik woon in Huissen. Sinds afgelopen jaar ben ik lid van B06.

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.

Dit hebben we bereikt