Nieuws

Caravans Rietkamp worden op straat gezet!

Het college van Lingewaard heeft afgelopen week besloten, dat drie caravanstallingen op de Rietkamp in Huissen op 1 juli leeg moeten zijn. Omdat door de coronacrisis de meeste mensen hun caravan (nog) niet hebben opgehaald, zullen de komende weken honderden caravans op straat komen te staan.

De tuinders zijn in gesprek met de provincie om functieverandering van de Rietkamp mogelijk te maken, dit omdat ze door de stikstofmaatregelen waarschijnlijk ook geen vergunning krijgen om weer te gaan telen.
B06 heeft een spoedbrief aan het college gestuurd, mede ondertekend door PvdA, SP, D66, GroenLinks en lijst Zonnenberg, waarin gevraagd wordt om zo snel mogelijk met tuinders en provincie in gesprek te gaan en lopende deze gesprekken niet te gaan handhaven bij de stallingen.

 

Lees hieronder de brief aan het college:

Geacht college,

Hierbij reageren wij op de informatienota van 19 mei 2020, waarin u aangeeft dat de gemeente op het standpunt blijft dat alle caravans op de Rietkamp op 1 juli uit de kassen verwijderd moeten zijn.

Om meerdere redenen zijn wij tegen dit voornemen.

  1. Door de coronacrisis zijn er nog bijna geen caravans uit de stalling gehaald en de verwachting is, dat veel mensen dit jaar besluiten om niet op vakantie te gaan. Hierdoor komen er in juni honderden caravans letterlijk op straat te staan, omdat alle stallingen in de regio ook vol zitten.
  2. De tuinders op de Rietkamp kunnen op dit moment geen vergunning krijgen voor gestookte teelt, omdat de Rietkamp te dicht bij Natura-2000 gebied ligt en de stikstoftoename vergunningverlening in de weg staat.
  3. Uit alle macht probeert de overheid om creatief met ondernemers mee te denken, om zo hun bedrijf niet failliet te laten gaan. Door op zo’n korte termijn de stalling te beëindigen, geeft het college drie bedrijven het laatste zetje naar een faillissement.
  4. De telers hebben al stappen gezet in samenwerking met NextGarden, om alternatieve teelt op te zetten (waterlinzen, korte keten, Humphrey’s). Omdat deze projecten nog niet voldoende omzet genereren, zullen deze projecten daardoor waarschijnlijk ook op korte termijn gestopt moeten worden.
  5. De provincie heeft in haar laatste statenbrief over de contouren Gelderse maatregelen stikstof van 17 december 2019 aangekondigd, om met telers alternatieve verdienmodellen en eventueel gewenste bedrijfsbeëindiging te verkennen.
  6. Namens 6 telers van de Rietkamp is in januari een gesprek met de provincie geweest, waar de provincie heeft aangegeven bereid te zijn om functieverandering van de Rietkamp bespreekbaar te maken.
  7. De gemeente Lingewaard heeft inmiddels een uitnodiging voor dit gesprek gehad, maar heeft hier nog niet op gereageerd.
  8. In de raadsvergadering van 5 maart 2020 is aan het college gevraagd om een visiedocument over de toekomst van de Rietkamp. Het college heeft hier een summier antwoord op gegeven, zonder met een visie voor de toekomst te komen.

Ook in het coalitieakkoord staat, dat er met de provincie overleg gevoerd gaat worden over andere mogelijkheden voor het tuinbouwgebied de Rietkamp. Omdat in het licht van de stikstofproblematiek opstart en nieuwbouw van teelt in kassen waarschijnlijk niet meer mogelijk is op de Rietkamp en hierover met de provincie in overleg gegaan kan worden, dringen wij er bij het college op aan om op zo’n kort mogelijke termijn met de provincie en de telers in overleg te gaan.

Daarnaast verzoeken wij met klem, om in ieder geval voor de periode die de gesprekken en onderzoeken voor functieverandering nodig heeft, om de stalling van caravans toe te staan, zodat de tuinders de coronacrisis kunnen overleven en de vele caravanbezitters niet op stel en sprong hun caravan uit de stalling moeten halen.

Wij verzoeken u dit voorstel met spoed in behandeling te nemen,

P. Hegeman (fractie B06)

Mede ondertekend door de fracties van:

PvdA, SP, D66, GroenLinks en Lijst Zonnenberg

Speerpunten

Financiën

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06, de laatste vier jaar als fractievoorzitter.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 29 jaar en ik woon in Huissen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik raadslid voor B06.
Henk Joosten

Henk Joosten

Lid

Mijn naam is Henk Joosten, woonachtig in Haalderen. Toen ik 12 jaar geleden na 20 jaar stopte als raadslid had ik nooit gedacht dat het weer zou gaan kriebelen.
Ben Geurtz

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.
Sjaak van der Welk

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Els Wening-Derksen

Els Wening-Derksen

Lid

Mijn naam is Els Wening-Derksen en ik woon in Angeren.
Timo Leissner

Timo Leissner

Lid

Mijn naam is Timo Leissner, 25 jaar en kom uit Haalderen.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.

Dit hebben we bereikt