B06 heeft aandacht gevraagd voor de onveilige situatie van het stuk Loostraat in Huissen naar de wijk Loovelden toe. Dit heeft ertoe geleid, dat dit stuk weg in 2018 veiliger wordt gemaakt.

Dit hebben we bereikt