Transitievisie warmte, meer dan het verbranden van subsidie

De laatste raadsvergadering is de transitievisie warmte vastgesteld. B06 heeft tegen deze visie gestemd. Deze visie houdt geen rekening met ontwikkelingen en innovaties, heeft geen lange-termijnvisie en laat de inwoners in het ongewisse over de kosten die gemaakt moeten worden om van het gas af te komen. In een column leggen wij uit, hoe wij tot deze conclusies zijn gekomen.

Dit hebben we bereikt