Precariobelasting (brief van Vitens)

15-01-2018

Voor meer financiële armslag is de gemeente Lingewaard enige jaren geleden overgegaan tot het heffen van belasting op gas-elektriciteit en waterleiding. De precariobelasting.

Vitens, heeft besloten om deze heffing één op één door te berekenen aan de burger. Hierdoor werden de Lingewaardse burgers afgelopen december geconfronteerd met een brief van Vitens, waarin deze aankondigde de drinkwaterrekening te verhogen met de door Lingewaard geheven precariobelasting ad €104,84.

B06 middels een brief naar pers en college, maar ook andere politieke partijen, ageerden tegen deze lasten verzwaring en vonden dat de gemeente de burger hiervoor moest compenseren. In een extra raadsvergadering werd unaniem besloten, dat de gemeente de extra kosten aan de burger terugbetaald  (medio 2018) en via een motie werd unaniem besloten om de minst draagkrachtigen onder ons al in het eerste kwartaal van 2018 te compenseren.

Meer informatie

Dit hebben we bereikt