Dit vindt B06 onwenselijk, omdat hiermee de suggestie wordt gewekt, dat de gemeente invloed heeft op de inhoud van een medisch advies en de kwetsbare cliënt de indruk krijgt, dat de arts er niet voor hem is, maar voor de gemeente.

B06 heeft dan ook een motie ingebracht, dat een medisch advies, opgesteld door arts en akkoord bevonden door de cliënt, na verzending aan de gemeente niet meer kan worden aangepast.

De gemeente kan hierop vragen stellen en een toelichting vragen over het advies, waarna de arts de uitkomsten hiervan als bijlage aan het advies toevoegt en in het dossier van de cliënt bewaard. Hierdoor wordt het traject te allen tijde navolgbaar voor zowel cliënt als gemeente. Wethouder Sluiter wilde deze motie overnemen. Op Harrie Arends (CDA) na stemde de hele coalitie van Lingewaard.NU, Lokaal Belang Lingewaard, CDA en VVD echter tegen de motie. Deze partijen willen dus handhaven, dat er medische adviezen kunnen worden aangepast na bemoeienis van de gemeente.

Gelukkig staakten de stemmen op 13/13, zodat dit voorstel op 8 maart nogmaals in stemming wordt gebracht.

Onze visie op het eindrapport toewijzing WMO-voorzieningen leest u elders in deze krant. Ons verkiezingsprogramma vindt u terug onder onze speerpunten..

 

Dit hebben we bereikt