Waarschuwing: pas op voor verkiezingsretoriek

Stem B06 --- geen partij van loze kreten maar van doen!

20-03-2018

De Lingewaardskiezer wordt met name door de VVD, D66 en Lokaal Belang Lingewaard gehersenspoeld met loze beloften, inhoudsloze kreten. Kortom verkiezingsretoriek zonder weerga.

D66: “Goed bestuur “, “Goede zorg”; wij krijgen het voor elkaar. Maar nergens staat hoe men deze beloften de komende 4 jaar gaat inlossen. In de afgelopen 4 jaar gaf D66 niet thuis op deze onderwerpen. Toen B06 het wonen van de burgemeester in de aan subsidie onderhevige Doornenburg en de plaatsing van een verwarde mevrouw in de Merlijn te Doornenburg aan de kaak stelde gaf D66 niet thuis. Evenals alle andere partijen deden ze aan “navelstaren”. B06 moest het alleen opknappen en kreeg het voor elkaar. De burgemeester zag af van wonen in de Doornenburg en de mevrouw werd opgenomen in
tehuis voor begeleid wonen.

De VVD: een partij van doen, althans volgens premier Rutte. In Lingewaard de afgelopen 4 jaar niks van gemerkt, wel betweterig naar de oppositie maar daar bleef het jammer genoeg bij. Nu willen ze zorgen voor extra woningbouw in Gendt en voor het tegengaan van verpaupering aan de Dorpstraat te Gendt.
Maar er staat niet bij hoe. De VVD weet heel goed dat de verpauperde panden aan de Dorpstraat, in particuliere handen zijn en de lokale overheid hier over geen enkele zeggenschap heeft. Conclusie: holle verkiezingsretoriek.

En dan de extra woningbouw in Gendt, B06 presenteerde een kant en klaar uitgewerkt centrumplan. Een plan welke voorzag in sociale woningbouw, nieuw multifunctioneel schoolgebouw en behoud van de “ culturele bongerd” voor de huidige bibliotheek. De VVD was de partij die samen met LBL het voortouw nam om het B06 plan de grond in te boren, maar niet te beroerd was middels een motie dit plan als “uitvoeringsopdracht” aan het college mee te geven. Is dat wat de VVD bedoelt met de handen uit de mouw steken? is dat wat de VVD bedoelt met de slogan “VVD doet”?

En dan LBL, die bakt het wel heel bruin en staat wat B06 betreft met stip op nummer 1 qua loze beloften en verkiezingsretoriek. Tegen het B06 centrumplan, was te duur terwijl ze het Martinuskerkplan (gemeentelijke subsidie euro 300.000,- ) de hemel in prezen. Eerlijker was geweest door te stellen: het centrumplan Gendt komt ons niet uit, want het college (lees wethouder Sluiter) is al in onderhandeling getreden met Hendriksbouw over de ontwikkeling van Vleumingen-west. En zou de raad instemmen met het centrumplan Gendt van B06, dan kan ik het toegezegde aantal te bouwen woningen op Vleumingen-west niet garanderen.
Verder stelt LBL zich in te zetten om de nadelige effecten bij realisatie A15 te minimaliseren. Maar zoals zo vaak, laat LBL het “hoe” achterwege. LBL weet net zo goed als B06, als we Angeren willen voorzien van geluidsschermen, wij deze zelf moeten betalen. Wil ook meer woningen in Angeren, maar komt qua uitvoering niet verder dan ondersteunen, stimuleren en bevorderen. Stel dan ook net als B06 vast: verplaatsen van de voetbal verenging Angeren naar een nieuw op stapel staande sportcomplex aan de Polseweg en sportpark de Poel bestemmen voor de broodnodige woningen in Angeren is een optie om de woningbouw in Angeren vlot te trekken.
Ten slotte het sociale aspect van LBL: de eigen LBL wethouder, zo bleek was zelfs niet instaat om de wettelijke WMO voorzieningen goed ten uitvoer te brengen. Hij overleefde ternauwernood hierover een motie van wantrouwen.

B06 is geen partij van loze beloften, verkiezingsretoriek maar van doen. Altijd geweest, ook als het van auw ging o.a. bij het op orde brengen van de financiën in 2010 middels een noodzakelijke OZB verhoging van 50%. Nu plukt men er de vruchten van en slaan de college partijen zich hierover op de borst. Niet beseffend dat deze borstklopperij volledig onterecht is. Met name VVD en LBL waren toen faliekant tegen deze OZB verhoging.
Nu buitelen vrijwel alle partijen over elkaar heen om het succes van de Donatuskerk te claimen. Onterecht de toenmalige coalitie met steun van LBL, VVD en L.nu wist niet hoe men de Kinkel moesten promoten tov de Donatuskerk.
B06 is ook niet de partij die de oren laat hangen naar “schreeuwers” aan de kantlijn. Wij waren direct voor de vestiging van de ALDI te Haalderen en tegen het afsluiten van de dijk voor motoren. Wij stonden toen vrijwel alleen in de raad, maar kregen achteraf van de rechter wel het gelijk aan onze kant.

En B06 is een partij, als die ergens voor gaat er ook in zijn totaliteit voor gaat. Wij gingen voor de kleine tuinders in Huissen, die geen andere mogelijkheid meer zagen om de kop financieel boven water te houden, dan over te gaan tot het stallen van caravans. En we hebben het gelukkig gered, voor de tuinder en voor de Lingewaardse caravan eigenaar.
Wij gingen voor de leefbaarheid van de omwonenden van de geitenhouderij in de Angerensestraat te Gendt en wij hebben het gelukkig gered. De voorgestane uitbreiding van de geitenhouderij met een grote impact op de gezondheid van de omwonenden is van de baan.

 

Beste mensen, beste Lingewaarder

Stem B06 --- geen partij van loze kreten maar van doen!

B06 lijst 4

Dit hebben we bereikt