Lingewiet

Vorige week werd bekend, dat de burgemeester positief heeft geadviseerd over de vestiging van een wietkweker in Lingewaard. Om meerdere redenen vindt B06 dit een kwalijke zaak.

Jongeren groeien op met het idee dat een pilletje nemen en blowen normaal is, terwijl aan de andere kant alcohol drinken en roken door de overheid wordt ontmoedigd. In Lingewaard is het blowen onder jongeren tot 19 jaar in drie jaar gestegen van 12 naar 20%. Om als gemeente vervolgens mee te werken aan het vergroten van het aanbod en het makkelijker verkrijgbaar maken van wiet geeft dan ook een compleet verkeerd signaal af.

Dat legale wiet leidt tot een afname van illegale kweek is een naïeve gedachte, want het overgrote deel van de kweek is bestemd voor de export en zal dus gewoon doorgaan. Het experiment met Lingewiet zal dan ook niet slagen.

Het feit dat er allerlei maatregelen genomen moeten worden om de openbare orde en veiligheid te kunnen handhaven geeft al aan, dat er acties verwacht worden van georganiseerde drugsbendes om de legale wiet uit de markt te drukken. De legale kweker zal zijn zaakjes ongetwijfeld goed voor elkaar hebben, maar als dit gevolgen heeft voor de veiligheid van omwonenden moet de gemeente dit een zwaarwegend argument vinden om de kweek niet toe te staan.

B06 heeft schriftelijke vragen gesteld, met hoeveel politie-inzet rekening gehouden moet worden en of dit ten koste gaat van de normale beschikbaarheid van politie in Lingewaard. Het is niet te verkopen, dat de normale handhaving blijft liggen omdat de dienders Lingewiet moeten begeleiden naar de coffeeshops.

Had burgemeester Kalfs van Lingewaard geen andere beslissing kunnen nemen? Zo heeft de burgemeester van Overbetuwe aan het ministerie meegedeeld dat ze niets ziet in wietteelt tussen andere bedrijven en vreest voor een toename van inbraken. Punt. Zo makkelijk kan het dus.          

Dit hebben we bereikt