De dijken zijn onmisbaar voor Lingewaard als ontsluitingswegen. B06 is dan ook steeds voor het openhouden van de dijken voor gemotoriseerd verkeer geweest. Door een voorstel van B06 uit de vorige raadsperiode is er jaarlijks geld beschikbaar voor het verbeteren van de veiligheid op de dijken door de uitvoering van verkeersmaatregelen.

Dit hebben we bereikt