Aanpak verkeersveiligheid Korte Loostraat 

In de laatste raadsvergadering (16 mei 2019) is positief besloten over de bouw van een appartementencomplex met 15 woningen aan de Korte Loostraat in Huissen. Omwonenden ervaren nu al parkeerproblemen en signaleren een aantal onveilige verkeerssituaties in de wijk. B06 heeft daarom een motie ingediend, waarin de gemeente wordt opgedragen met de inwoners in gesprek te gaan om deze problemen aan te pakken. De motie is aangenomen door de gemeenteraad.

Dit hebben we bereikt