Speerpunten

Veiligheid

 • Prioriteit voor delicten in de persoonlijke levenssfeer
  B06 heeft in 2016 bereikt, dat als prioriteit in het veiligheidsplan 2017-2020 is toegevoegd “delicten in de persoonlijke levenssfeer”. Dit betekent, dat er extra aandacht wordt geschonken aan woninginbraken, auto-inbraken, fietsdiefstallen en vernielingen.
 • Stimuleren Whatsapp-groepen voor buurtpreventie
  Door het vormen van Whatsapp-groepen in een straat of buurt, ontstaat een soort digitale buurtwacht. Verdachte situaties, overlast of mededelingen die de buurt aangaan kunnen zo makkelijk worden gedeeld.

 • Voldoende toezicht in alle kernen
  Om het veiligheidsgevoel onder de bevolking hoog te houden zal er voldoende politie en BOA’s zichtbaar moeten zijn op straat. Als er vanuit de bevolking onveilige of onwenselijke situaties worden gemeld, moet hierop snel en zichtbaar worden gehandeld.

 • De veiligheid van inwoners bij jachtactiviteiten moet gewaarborgd zijn
 • Ondermijning en cybercriminaliteit komt steeds meer voor en moet permanent onder de aandacht blijven.
 • De veiligheid van inwoners bij jachtactiviteiten moet gewaarborgd zijn.
 • Intensieve veehouderij niet in de nabijheid van woonkernen maar op het agropark.

Dit hebben we bereikt