In 2010 heeft B06 harde maatregelen genomen, om de gemeentelijke financiën weer op orde te krijgen. Dit beleid wordt tot op de dag van vandaag voortgezet, waardoor de gemeente er financieel een stuk beter voor staat.

Dit hebben we bereikt