Door de voorgenomen verkoop van stukken grond van park Holthuizen ontstond er in 2016 een steeds hoger oplopend conflict tussen grondeigenaar, wijkplatform en gemeente. Door bemiddeling van B06 is er eind 2017 een voor alle partijen geaccepteerde oplossing gekomen.

Dit hebben we bereikt