B06 heeft mede steun gegeven aan een amendement waardoor minima hun kwijtschelding voor het ledigen restafvalcontainer ook in 2018 blijven behouden. Verder was B06 de initiatiefnemer, voor het optrekken van de ondergrens tot 120% van het minimum inkomen, voor het bestedingsplan extra middelen armoede bestrijding (de Klijnsma gelden).

Dit hebben we bereikt