Particulieren kunnen nu ook de kosten van onderzoek niet gesprongen explosieven declareren.

Dit hebben we bereikt