B06 heeft jaren lang gepleit voor invoering van een Gelrepas voor de Lingewaardse minima. Vorig jaar is deze uiteindelijk ingevoerd door het college. Niet onder de noemer Gelrepas (was waarschijnlijk te veel eer voor B06) maar onder het mom van: “iedereen doet mee regeling”.  

Dit hebben we bereikt