Frans Schut

Fractievoorzitter

Waarom politiek. Politiek doet zich altijd en bij iedereen voor. Politiek komt eenvoudig gezegd neer op een verdeling van belangen. Elk individu doet dat op zijn manier. En dan sta ik liever vooraan dan achteraan. We zijn met elkaar  verantwoordelijk voor het wel en wee van onszelf en onze eigen leefomgeving. Daarom is het ook goed dat burgers op basis van het democratisch systeem in de gelegenheid zijn gesteld zelf te besturen.

We hebben met elkaar de monarchen hun plaats gewezen. We hebben zelfbestuur. Maar dan moeten we dat ook zelf uitvoeren. Dus mijn betrokkenheid in de politiek zie ik voor mezelf als een soort corvee. Een taakje (van de vele die er zijn) die ik oppak om een bijdrage te leveren aan het besturen van de maatschappij. De mogelijkheid om ontwikkelingen te sturen, te veranderen en te beoordelen hebben mij altijd sterk aangetrokken. Dit doe ik dus in eerste instantie omdat ik het noodzakelijk en ook leuk vind. Niet vanuit een bepaalde ideologie. Die tijd van –ismen is voorbij. Iedereen moet de vrijheid hebben zich te kunnen bewegen en te uiten binnen de regels die wij met elkaar hebben afgesproken.

Dit hebben we bereikt