Angeren

  • Stimuleren woningbouw op inbreidingslocaties
  • Opstellen van een dorpsontwikkelingsplan
  • Mogelijkheid onderzoeken voor verplaatsing SV Angeren naar Polseweg, zodat het terrein van sportpark Poelzicht vrijkomt voor woningbouw
  • Inzetten op geluidswal/geluidsschermen A15 ter hoogte van Angeren

Dit hebben we bereikt