Huissen

 • Voltooiing van het centrumplan uit 2010
 • Behoud van de wederopbouwwoningen aan de Doelenstraat
 • Revitalisering Zilverkamp
  B06 is al sinds 2010 een voorstander van het fasegewijs revitaliseren van de wijk de Zilverkamp. De afgelopen jaren hebben wij kleine stapjes kunnen zetten, maar naar onze mening gaat dit veel te langzaam. Om de wijk niet te laten verloederen, moet hier de komende vier jaar vol op worden ingezet.
 • Park Holthuizen
  In 2016 is het park overgedragen en zijn plannen gemaakt voor de inrichting. B06 is voor een groene overgang tussen park en bewoning. De plannen voor de herontwikkeling van de oude manege kunnen wij ook ondersteunen.
 • Geen ondergrondse parkeerplaatsen onder het Raadhuisplein
  Door onttrekking grondwater in kern Huissen bestaat het gevaar van verzakking van omliggende gebouwen. Daarbij is er geen verdienmodel, behoudens het heffen van parkeergeld. Hier is B06 absoluut tegen.

Dit hebben we bereikt