Bemmel

  • Kinkelvisie stap voor stap uitwerken
    De aangenomen Kinkelvisie kan in deelplannen worden uitgewerkt. In deze visie zijn onze aandachtspunten:
  • Behoud parkachtig karakter
  • Het Kinkellaantje enkel voor voetgangers
  • De herinrichting van het Kinkelgebied moet zichzelf financieren met appartementen op de locatie Hoenderik
  • Geen betaald parkeren op het Kinkelplein
  • Handhaven SWL-gebouw aan de Cuperstraat
  • Geen uitbreiding Kinkel met een raadszaal
  • De Theaterkerk wordt gelijkwaardig behandeld ten opzichte van de sociaal culturele centra.

Dit hebben we bereikt