Gendt

  • Uitvoeren van de door B06 ontwikkelde integrale centrumvisie
    • Steun aan het ontwikkelen van het Martinuskerkplan
    • Behouden van de Mariakapel aan de Schoolstraat en cultuurweide “De Bongerd”
    • Nieuwbouw Vonkenmorgen aan de Nijmeegsestraat, inclusief IKC, bibliotheek en dagbesteding ouderen
  • Op Vonkenmorgenterrein aan de Schoolstraat: 80 tot 90 wooneenheden, variërend van woonzorgeenheden, starterswoningen tot woningen in de sociale sector.

Dit hebben we bereikt