Doornenburg

  • Stimuleren woningbouw op inbreidingslocaties
  • Blijvende aandacht voor dorpsontwikkelingsplan
  • Faciliteren ombouw kerk naar nieuwe bestemming
  • Gezien het weinige groen binnen de bebouwde kom opteert B06 ook voor bebouwing aan de randen van Doornenburg

Dit hebben we bereikt