2018 – 2022

Ontdek wat wij hebben bereikt in de periode van 2018 t/m 2022

Tuinders Rietkamp betrekken bij plannen om alternatieve teelwijzen of functieverandering mogelijk te maken.

Particulieren kunnen nu ook de kosten van onderzoek niet gesprongen explosieven declareren.

Inwoners betrekken bij verkeerssituatie Korte Loostraat Huissen.

Maximaal drie aanvragen voor zonneparken buiten de zoekzone.

Debatverzoek Muyland leidt tot motie over onderzoek grondbeleid Lingewaard.

Aanpakken van de onveilige rotonde Karstraat/Nijverheidstraat.

Gemeente gaat met provincie in overleg over functieverandering Rietkamp.

In de reactienota op de Regionale Energie Strategie is van onze inbreng overgenomen:
• Meer richten op energiebesparing;
• Per project moet vooraf duidelijk zijn, welke investeringen er zijn en bij wie de kosten komen te liggen;
• Aandacht voor nieuwe bronnen, zoals waterstofgas;
• Meer participatie inwoners, niet alleen stakeholders;
• Zoekgebieden zonnepanelen; eerst draagvlak inwoners meten;
• De raad beter informeren en geen rapporten achterhouden.

Gelijktijdig met de uitvoering van het plan Driegaarden wordt de omliggende infrastructuur aangepast.

Extra krediet Sportpark Polseweg door onduidelijkheid eerst tegengehouden, later door het volledige beschikbare overzicht voor gestemd.

Onderzoek naar woningbouw op de Rietkamp.

Onderzoek naar aansluiting Loovelden via Bergerden naar Bemmel.

Als enige partij tegen het beleidskader energietransitie gestemd, omdat de kosten voor de inwoners niet uitgewerkt worden.

Tegen 6 miljoen uitgeven voor het verflauwen van de bochten Karstraat.

Uitwerking meldpunt toegankelijkheid gehandicapten.

Kruispunt Bredestraat/Loostraat en Muntstraat/Huismanstraat meenemen in aanpassing infrastructuur Driegaarden.

Meer betaalbare woningen in project Driegaarden.

Zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwhuizen onderzoeken.

Samenwerking met lokale partij BOB uit Overbetuwe aangegaan.

Omgeving A325 verbeteren met betrekking tot infrastructuur, geluid- en geluid- en luchtkwaliteit (samen met BOB Overbetuwe, in beide raden aangenomen)

Vastgelegd dat bij nieuwe woningbouwprojecten minimaal 50% betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd (moeten) worden.