Heeft u ook last van de Ontsluiting?

Heeft u ook last van de Ontsluiting?

Heeft u ook last van de Ontsluiting?

De woningbehoefte in de regio Arnhem/Nijmegen is groot. Om hierin te voorzien moeten we alleen in Lingewaard tot 2030 al ongeveer 1700 huizen bijbouwen. Niet klakkeloos al onze open gebieden in en tussen de dorpskernen volproppen met woningen en vervolgens achteraf de ontstane verkeersproblematiek oplossen.

Neen, in de visie van B06 gaat het ontwikkelen van woonwijken samen met een goede verkeersontsluiting. Bij het project Driegaarden in Huissen wilde het college eerst de wijk met 500 woningen bouwen en dan eens kijken naar de infrastructuur, maar door ingrijpen van B06 is bepaald dat gelijktijdig met de bouw de omliggende infrastructuur wordt aangepast én dat hier ook budget voor gereserveerd is.

B06 is voor het ontwikkelen van een woonwijk aan de Angerensestraat / Molenstraat in Gendt, in samenhang met het aanleggen van een parallelweg langs het A15 tracé vanaf de Duisterestraat naar de Karstraat in Bemmel. B06 is ook voor het ontwikkelen van een woonwijk op de landbouwgronden ten noordoosten van Haalderen, in samenhang met een ontsluitingsweg, die aan wordt getakt op de aan te leggen parallelweg langs het A15 tracé.Ook de leefbaarheid met name in Haalderen en Gendt is gebaat met deze parallelweg. Immers door het aantakken van de Langstraat / vd Mondeweg op de parallelweg langs het A15 tracé creëren we op een relatief eenvoudige manier een rondweg om Haalderen.

Ook andere infrastructurele problemen in Lingewaard ontsnappen niet aan de aandacht van B06. De nog aan te leggen Dorpensingel dient te worden ingericht als 50 km/uur weg. Voor een veilige verkeersafwikkeling willen wij het Vossenhol inrichten als een 30 km /uur weg en de T-splitsing met de Teselaar voorzien van verkeerslichten.

En dan Huissen, onze grootste kern. Ook in Huissen willen we doorgaand verkeer zo veel mogelijk weren uit stadskern en woonwijken. Mogelijk via een rondweg. We denken hierbij aan het aantakken van de parallelweg langs het A15 tracé , tussen Angeren en Huissen op een verlengde Stadsdam. En natuurlijk gaan we voor een aansluiting van Huissen via Bergerden op de A325.

De infrastructurele oplossingen kosten geld. Veel geld. Behalve de Provincie en Rijksoverheid, zullen we daar als gemeente ook zelf aan moeten bijdragen. Via gemeentelijke heffingen is voor B06 geen optie. De totale belastingdruk in Lingewaard is al de hoogste in de regio. Ook het mislopen van de 1,5 miljoen euro door het niet meeverzekeren van de BTW kosten bij de ramp in het Bemmels Gemeentekantoor helpt daaraan niet mee. En dan laten we het onzalige plan van het huidige college om de bochten uit de Karstraat te halen à euro 5,5 miljoen nog maar buiten beschouwing. B06 vindt dat we dit geld beter kunnen besteden aan een goede verkeersafwikkeling in de huidige aan te leggen wijk Driegaarden en / of voor een veiligere rotonde Nijverheidsstraat-Karstraat. De grootste financiële bijdrage van Lingewaard aan de infrastructuur zal moeten komen uit de woningbouw zelf. In bestuurlijk jargon: de bovenwijkse voorzieningen. En daarmee is de cirkel rond. Woningbouw en goede infrastructuur is een twee-eenheid.