Els Wening-Derksen

Mijn naam is Els Wening-Derksen en ik woon in Angeren.

Belangrijke thema’s vind ik o.a.:
- Een goede verkeersinfrastructuur met voldoende aandacht voor veilige en overzichtelijke
  wegen voor zowel het langzame alsook het gemotoriseerde verkeer;
- Goede verbindingen en tijden in het openbaar vervoer, ook in de kleinere kernen;
- Een groene leefomgeving met goed groenonderhoud voor een prettige en gezonde
  leefomgeving om in te wandelen en te recreëren;
- Een schoon milieu met voldoende aandacht voor de gezondheid, dus zonder windmolens
  boven Angeren;
- Voldoende woningen voor Lingewaardse inwoners, waarbij starters en ouderen ook de
  mogelijkheid krijgen om in hun eigen kern te blijven wonen;
- De plaatselijke cultuur moeten we koesteren en in stand houden.

Dit hebben we bereikt