Timo Leissner

Mijn naam is Timo Leissner, 25 jaar en kom uit Haalderen. In mijn dagelijks leven werk ik als psycholoog in de ouderenzorg. Hierbij bekijken we het denkvermogen, de stemming en het gedrag van de ouderen en geven adviezen of bieden ondersteuning.
Ongeveer vijf jaar geleden ben ik betrokken geraakt bij platform Haalderen leeft! Daar brachten we burgers bijeen om een dorpsontwikkelingsplan voor Haalderen op te stellen. De afgelopen jaren zijn we bezig geweest om de speerpunten uit te voeren. Een reden voor mij om lid te worden van B06 en mij kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen, is om meer invulling te geven aan de burgerparticipatie. Ook vind ik het belangrijk dat elk dorp vertegenwoordigd is in een partij én de gemeenteraad om zo de zorgen of de kansen die gezien worden te kunnen vertalen in beleid. Ook jongvolwassenen zouden meer een stem moeten krijgen. Thema’s die voor mij belangrijk zijn: starterswoningen, betaalbaarheid, leefbaarheid in kernen en natuurlijk de (ouderen)zorg.

Dit hebben we bereikt