Sociale omgeving

Leefbaarheid

  • B06 stimuleert initiatieven, die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
  • Werk van vrijwilligers en mantelzorgers moet aanvullend zijn aan de professionele zorg.
  • Behoud van de drie gemeentelijke begraafplaatsen door een nieuwe toekomstvisie begraafplaatsen vast te stellen.
  • Culturele activiteiten en evenementen worden gefaciliteerd door de gemeente.
  • Vergroenen van de kernen waar dit kan.
  • Gratis wifi op plaatsen waar vaak 12-plussers verblijven.