Mens & milieu

Duurzaamheid 

B06 is voor een duurzaamheidsbeleid waar:

 • Vooraf de doelen en resultaten duidelijk zijn. Niet proberen het wiel uit te vinden en weten welke kosten de burgers moeten maken.
 • Verspilling van energie wordt tegengegaan. Inzetten op isolatie van woningen.
 • Geen warmtenet aanleggen, maar wachten op waterstofgas als energiedrager via het huidige gasleidingnet.
 • Zonnepanelen op daken worden gestimuleerd. Zonneweides op goede landbouwgrond wijzen wij af.

Veiligheid

 • Prioriteit voor delicten in de persoonlijke levenssfeer
 • Stimuleren Whatsapp-groepen voor buurtpreventie
 • Voldoende toezicht in alle kernen
 • Geen wietkwekerij in Lingewaard, dit gaat ten kosten van de politiecapaciteit en trekt criminaliteit aan.

Volksgezondheid

 • Stop op ontgassen van schepen op de rivieren.
 • Geen geitenhouderijen in de omgeving van woningen.
 • Geen windturbines in de nabijheid van woningen ivm gezondheidsklachten geluid.
 • Jongeren in Lingewaard gebruiken meer drugs dan gemiddeld in de regio. Het faciliteren van een wietkwekerij door de gemeente pas dan niet in het preventiebeleid.