Persoonlijke ontwikkeling

Onderwijs

  • Afronden van eerste vier scholen uit het huisvestingsplan en een start maken met de volgende vier gebouwen.
  • Ondersteunen van leerachterstanden bij jonge kingeren.
  • Zaalcapaciteit is in eerste instantie bedoeld voor Lingewaardse verenigingen.

Sport

  • Bevorderen van multifunctioneel gebruik sportaccomodaties.
  • Ieder kind doet mee!
  • Zaalcapaciteit is in eerste instantie bedoeld voor Lingewaardse verenigingen