Wonen

Dorpsvisie

  • Hondenbelasting handhaven wij, mits het geld gebruikt wordt voor hondenuitlaatstroken, hondenrennen en het goed reinigen van de uitlaatplaatsen.
  • B06 staat achter het maken van dorpsontwikkelplannen en wijkplannen. Waar mogelijk verwerkt de gemeente dit in het beleid.

Woningbouw

  • Bouwen naar behoefte, waarbij bij grotere projecten minimaal 50% van de woningen bestaat uit betaalbare huur/koop.
  • Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouwwoningen.
  • Voorrang aan eigen inwoners bij de verkoop van nieuwbouwwoningen.
  • Doorstroming bevorderen, bijvoorbeeld door de stichting van buurtzorghuizen.