2e Windturbinepark in Lingewaard op komst

2e Windturbinepark in Lingewaard op komst

Er komen 3 Windturbines van 250 meter hoog in het groene gebied nabij de Linge

· Op 26 oktober heeft de raad besloten, dat in het groene gebied langs de Linge 3 windturbines en 40 hectare zonneveld vergund kan worden.

· Vijf dagen later komt de provincie al met een ontwerpbesluit om mee te werken aan de plaatsing van de windturbines.

· Uit onderzoek blijkt, dat in april de aanvraag al is ingediend bij de provincie. De raad was hier niet van op de hoogte.

· Tot 18 december kan bezwaar worden gemaakt bij de provincie. Is de bevolking hiervan op de hoogte?

Het lijkt erop, dat de omwonenden pas weer inspraak krijgen, als de plannen al definitief zijn.

B06 heeft schriftelijke vragen hierover gesteld aan de wethouder.

B06 wil niet nog meer windturbines in Lingewaard. Ook zijn wij tegen het volleggen van goede landbouwgrond met zonnepanelen.

Wilt u bezwaar maken bij de Provincië, dat kan tot 18 december Tel. 026 359 99 99 of post@gelderland.nl zaaknummer 2023-006501