Word actief!

Wilt u of wil jij graag meer doen? Denk bijvoorbeeld aan flyeren?

B06 is een lokale politieke partij, die door deelname aan het openbare debat en vertegenwoordiging van de inwoners in het bestuur van de gemeente het beleid van de gemeente Lingewaard vorm wil geven. 

Dit doen we graag met jou!