Ondernemen

Bedrijvigheid 

  • Uitbreiden industrieterrein in de nabijheid van de A15.
  • Steun voor omvorming bedrijven van kleine tuinders.
  • Ondersteunen ondernemers bij duurzame initiatieven.
  • Actief plaatsingsbeleid van arbeidszoekenden en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven.
  • Uitfaseren van het bedrijventerrein Polseweg.