Ontspanning

Cultuur 

  • Culturele activiteiten en evenementen worden door de gemeente gefaciliteerd.
  • Tegengaan van onnodige eisen en kosten bij de organisatie van een evenement.
  • Meer aandacht voor behoud en onderhoud van cultuurhistorisch erfgoed en monumenten.
  • Samenwerking en afstemming tussen evenementen en attracties wordt gestimuleerd.

Toerisme & recreatie

  • Stimuleren van het overnachtingsaanbod in Lingewaard.
  • Gratis wifi in de grote centra van de gemeente.
  • Park Lingezegen niet aantasten en de recreatiemogelijkheden uitbreiden.