Antwoorden college schriftelijke vragen Ontgassen in Lingewaard

Voor de tweede keer dit jaar heeft B06 aan de gemeente gevraagd om actie te ondernemen tegen het ontgassen van schepen op de Rijn en de Waal, waardoor de bewoners van Lingewaard kans lopen op gezondheidsklachten. Voor de tweede keer heeft de gemeente aangegeven, hier niets aan te willen doen, omdat ze ‘geen bevoegdheid hebben om onmiddellijke handhaving bij de provincie af te dwingen’. Volgens B06 moet de gemeente echter pal voor haar inwoners staan en bij de Provincie en het Rijk met de vuist op tafel slaan. Door bij voorbaat al te zeggen dat dit toch geen zin heeft, zegt veel over de daadkracht van ons gemeentebestuur.

De bevolking is het inmiddels ook zat, getuige een petitie van Hulhuizen 200 (klik hier om de petitie te tekenen) en een aangekondigde actie van de SP Gelderland. B06 steunt deze acties volledig, nu onze gemeente nog!

Dit hebben we bereikt