Nieuws

Antwoorden college schriftelijke vragen Ontgassen in Lingewaard

Voor de tweede keer dit jaar heeft B06 aan de gemeente gevraagd om actie te ondernemen tegen het ontgassen van schepen op de Rijn en de Waal, waardoor de bewoners van Lingewaard kans lopen op gezondheidsklachten. Voor de tweede keer heeft de gemeente aangegeven, hier niets aan te willen doen, omdat ze ‘geen bevoegdheid hebben om onmiddellijke handhaving bij de provincie af te dwingen’. Volgens B06 moet de gemeente echter pal voor haar inwoners staan en bij de Provincie en het Rijk met de vuist op tafel slaan. Door bij voorbaat al te zeggen dat dit toch geen zin heeft, zegt veel over de daadkracht van ons gemeentebestuur.

De bevolking is het inmiddels ook zat, getuige een petitie van Hulhuizen 200 (klik hier om de petitie te tekenen) en een aangekondigde actie van de SP Gelderland. B06 steunt deze acties volledig, nu onze gemeente nog!

Vragen van B06 over ontgassing schepen

Voor de tweede keer heeft B06 schriftelijke vragen aan het college gesteld over de ontgassing van schepen op de Waal en de Rijn, waarbij kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Op eerdere vragen antwoordde het college, dat er aan de provincie is gevraagd om actief te controleren en te handhaven. Uit metingen langs de oevers blijkt dat er nog vrijwel dagelijks wordt ontgast. De provincie handhaaft niet en is ook niet van plan dit op korte termijn te gaan doen. Naar onze mening moet de gemeente Lingewaard eisen stellen aan de provincie om dit ontgassen te stoppen, omwille van de gezondheid van de inwoners van Lingewaard en de toeristen die deze zomer langs de Waal en Rijn willen verblijven.

Brief aan college: handhaven uitbreiding geitenhouderij te Gendt

Lingewaard, 24 september 2018

Brief aan college: handhaven n.a.v. de uitspraak van de Raad van State op 4 juli 2018, betrekking hebbend op de uitbreiding geitenhouderij aan de Angerensestraat 38 te Gendt.

Vertrek Frans Schut bij B06

05-04-2018

Na een gesprek met Frans Schut op 3 april jl. heeft het bestuur van B06 moeten besluiten, om Frans Schut per direct te royeren uit B06. Aanleiding was het zich niet kunnen conformeren aan een ledenbesluit, zoals dit na de verkiezingen is genomen. Frans Schut is hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Speerpunten

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

 

 B06 in Lingewaard

 

B06 wil onze gemeente besturen vanuit een positie waarbij iedere mening telt, iedereen vrij is en er een eigen mening op na mag houden. Lokale politiek is het fundament voor burgerbestuur niet gebaseerd op ideologieën uit de vorige eeuwen. Betrouwbaarheid is de basis van het politieke handelen waarbij we ons bekommeren om onze medemens en verantwoordelijk zijn  voor onze eigen leefomgeving. Het democratisch systeem helpt ons ons zelf te kunnen besturen.

 

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 26 jaar en ik woon in Huissen. Sinds afgelopen jaar ben ik lid van B06.

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.

Dit hebben we bereikt