Nieuws

Caravans Rietkamp worden op straat gezet!

Het college van Lingewaard heeft afgelopen week besloten, dat drie caravanstallingen op de Rietkamp in Huissen op 1 juli leeg moeten zijn. Omdat door de coronacrisis de meeste mensen hun caravan (nog) niet hebben opgehaald, zullen de komende weken honderden caravans op straat komen te staan.

De tuinders zijn in gesprek met de provincie om functieverandering van de Rietkamp mogelijk te maken, dit omdat ze door de stikstofmaatregelen waarschijnlijk ook geen vergunning krijgen om weer te gaan telen.
B06 heeft een spoedbrief aan het college gestuurd, mede ondertekend door PvdA, SP, D66, GroenLinks en lijst Zonnenberg, waarin gevraagd wordt om zo snel mogelijk met tuinders en provincie in gesprek te gaan en lopende deze gesprekken niet te gaan handhaven bij de stallingen.

U rijdt het groene Lingewaard binnen en u ziet...

3,4 hectare zonnepanelen, vlak naast de Ir. Molsweg. Het college heeft vorige maand besloten om de procedure hiervoor in werking te zetten. Omdat deze locatie op meerdere punten ingaat tegen het vastgestelde zonneparkbeleid, heeft B06 vragen gesteld aan het college.

Zo ligt de locatie in het Gelders Natuur Netwerk, waarvan de provincie heeft gezegd dat hier geen zonneparken mogen komen. Ook beschermde planten in het gebied zullen het veld moeten ruimen, evenals de schapen die de grond nu begrazen.

De gemeenteraad heeft in december het beleidskader zon vastgesteld. B06 heeft bedongen, dat voor zonneparken allereerst wordt gekeken naar het zoekgebied bij de Lingewal, waar nog 31 hectare beschikbaar is. Dit om te voorkomen, dat er op allerlei plaatsen in Lingewaard zonneparken verrijzen. De komende jaren mogen maximaal drie aanvragen door particulieren gedaan worden voor een zonnepark van maximaal 3 hectare buiten de zoekzone. Door nu als gemeente ruim 3 hectare zonnepark te gaan ontwikkelen langs de belangrijkste entree van Lingewaard, gaat B06 een stap te ver.

Schriftelijke vragen oud papier


Veel verenigingen uit Lingewaard halen regelmatig oud papier op en spekken zo de clubkas. In het Gemeentenieuws lazen wij, dat het college deze vorm van oud papier inzamelen per 1 juli wil stoppen. B06 vindt, dat de gemeente de verenigingen deze inkomstenbron niet mag ontnemen. Verenigingen helpen mee met het gescheiden inzamelen van afval en houden hun vereniging levensvatbaar. De gemeente moet dus zo snel mogelijk in gesprek met de verenigingen en de nieuwe afvalinzamelaar om deze vorm van inzamelen te behouden. B06 heeft hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college. 

Antwoorden college schriftelijke vragen Ontgassen in Lingewaard

Voor de tweede keer dit jaar heeft B06 aan de gemeente gevraagd om actie te ondernemen tegen het ontgassen van schepen op de Rijn en de Waal, waardoor de bewoners van Lingewaard kans lopen op gezondheidsklachten. Voor de tweede keer heeft de gemeente aangegeven, hier niets aan te willen doen, omdat ze ‘geen bevoegdheid hebben om onmiddellijke handhaving bij de provincie af te dwingen’. Volgens B06 moet de gemeente echter pal voor haar inwoners staan en bij de Provincie en het Rijk met de vuist op tafel slaan. Door bij voorbaat al te zeggen dat dit toch geen zin heeft, zegt veel over de daadkracht van ons gemeentebestuur.

De bevolking is het inmiddels ook zat, getuige een petitie van Hulhuizen 200 (klik hier om de petitie te tekenen) en een aangekondigde actie van de SP Gelderland. B06 steunt deze acties volledig, nu onze gemeente nog!

Speerpunten

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

 

 B06 in Lingewaard

 

B06 wil onze gemeente besturen vanuit een positie waarbij iedere mening telt, iedereen vrij is en er een eigen mening op na mag houden. Lokale politiek is het fundament voor burgerbestuur niet gebaseerd op ideologieën uit de vorige eeuwen. Betrouwbaarheid is de basis van het politieke handelen waarbij we ons bekommeren om onze medemens en verantwoordelijk zijn  voor onze eigen leefomgeving. Het democratisch systeem helpt ons ons zelf te kunnen besturen.

 

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 26 jaar en ik woon in Huissen. Sinds afgelopen jaar ben ik lid van B06.

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.

Dit hebben we bereikt