Nieuws

Lingewiet

Vorige week werd bekend, dat de burgemeester positief heeft geadviseerd over de vestiging van een wietkweker in Lingewaard. Om meerdere redenen vindt B06 dit een kwalijke zaak.

Jongeren groeien op met het idee dat een pilletje nemen en blowen normaal is, terwijl aan de andere kant alcohol drinken en roken door de overheid wordt ontmoedigd. In Lingewaard is het blowen onder jongeren tot 19 jaar in drie jaar gestegen van 12 naar 20%. Om als gemeente vervolgens mee te werken aan het vergroten van het aanbod en het makkelijker verkrijgbaar maken van wiet geeft dan ook een compleet verkeerd signaal af.

Dat legale wiet leidt tot een afname van illegale kweek is een naïeve gedachte, want het overgrote deel van de kweek is bestemd voor de export en zal dus gewoon doorgaan. Het experiment met Lingewiet zal dan ook niet slagen.

Het feit dat er allerlei maatregelen genomen moeten worden om de openbare orde en veiligheid te kunnen handhaven geeft al aan, dat er acties verwacht worden van georganiseerde drugsbendes om de legale wiet uit de markt te drukken. De legale kweker zal zijn zaakjes ongetwijfeld goed voor elkaar hebben, maar als dit gevolgen heeft voor de veiligheid van omwonenden moet de gemeente dit een zwaarwegend argument vinden om de kweek niet toe te staan.

B06 heeft schriftelijke vragen gesteld, met hoeveel politie-inzet rekening gehouden moet worden en of dit ten koste gaat van de normale beschikbaarheid van politie in Lingewaard. Het is niet te verkopen, dat de normale handhaving blijft liggen omdat de dienders Lingewiet moeten begeleiden naar de coffeeshops.

Had burgemeester Kalfs van Lingewaard geen andere beslissing kunnen nemen? Zo heeft de burgemeester van Overbetuwe aan het ministerie meegedeeld dat ze niets ziet in wietteelt tussen andere bedrijven en vreest voor een toename van inbraken. Punt. Zo makkelijk kan het dus.          

Transitievisie warmte, meer dan het verbranden van subsidie

De laatste raadsvergadering is de transitievisie warmte vastgesteld. B06 heeft tegen deze visie gestemd. Deze visie houdt geen rekening met ontwikkelingen en innovaties, heeft geen lange-termijnvisie en laat de inwoners in het ongewisse over de kosten die gemaakt moeten worden om van het gas af te komen. In deze column leggen wij uit, hoe wij tot deze conclusies zijn gekomen.

Adviezen RIVM houden het land in de greep, behalve in Lingewaard

Gemeenten moeten terughoudend zijn bij het plaatsen van gevoelige bestemmingen binnen twee kilometer van geitenhouderijen, waaronder woningen. Dit advies heeft het RIVM vorig jaar gegeven in een GGD-richtlijn. Door de aanwezigheid van een geitenhouderij aan de Angerensestraat in Gendt zou dit betekenen, dat in een cirkel van twee kilometer nieuwe woningbouw ontraden moet worden door de gemeente. Ook bijna 1000 inwoners uit Gendt en Doornenburg die binnen de cirkel van twee kilometer wonen hebben al diverse malen middels petities tevergeefs aandacht gevraagd voor aantoonbare gezondheids- en stankproblemen.

B06 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de maatregelen die ze denken te nemen naar aanleiding van het advies van het RIVM. Het zou toch een vreemde gang van zaken zijn als bij Corona het RIVM het hele land op slot kan zetten, maar dat gezondheidsrisico’s binnen een straal van twee kilometer worden genegeerd door de gemeente?

Caravans Rietkamp worden op straat gezet!

Het college van Lingewaard heeft afgelopen week besloten, dat drie caravanstallingen op de Rietkamp in Huissen op 1 juli leeg moeten zijn. Omdat door de coronacrisis de meeste mensen hun caravan (nog) niet hebben opgehaald, zullen de komende weken honderden caravans op straat komen te staan.

De tuinders zijn in gesprek met de provincie om functieverandering van de Rietkamp mogelijk te maken, dit omdat ze door de stikstofmaatregelen waarschijnlijk ook geen vergunning krijgen om weer te gaan telen.
B06 heeft een spoedbrief aan het college gestuurd, mede ondertekend door PvdA, SP, D66, GroenLinks en lijst Zonnenberg, waarin gevraagd wordt om zo snel mogelijk met tuinders en provincie in gesprek te gaan en lopende deze gesprekken niet te gaan handhaven bij de stallingen.

Speerpunten

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

 

 B06 in Lingewaard

 

B06 wil onze gemeente besturen vanuit een positie waarbij iedere mening telt, iedereen vrij is en er een eigen mening op na mag houden. Lokale politiek is het fundament voor burgerbestuur niet gebaseerd op ideologieën uit de vorige eeuwen. Betrouwbaarheid is de basis van het politieke handelen waarbij we ons bekommeren om onze medemens en verantwoordelijk zijn  voor onze eigen leefomgeving. Het democratisch systeem helpt ons ons zelf te kunnen besturen.

 

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 26 jaar en ik woon in Huissen. Sinds afgelopen jaar ben ik lid van B06.

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.

Dit hebben we bereikt