Nieuws

Financiën

De gemeente komt uit een diep financieel dal. Mede door B06 is het potverteren in 2010 een halt toegeroepen. Door een voorzichtig uitgavenbeleid is er de afgelopen jaren weer wat lucht gekomen in de begroting. Dit betekent voor onze partij niet, dat nu de kraan weer opengedraaid kan worden. Door een aflopende precarioregeling en het gevaar van grote afboekingen op onze bedrijventerreinen kan het beeld namelijk de komende jaren weer volledig omslaan. Hiervoor moeten we waken en reserves opbouwen voor dit soort tegenvallers.

De afgelopen jaren hebben wij gezien, dat er voornamelijk is geïnvesteerd in de drie sociaal culturele centra in Gendt, Bemmel en Huissen. B06 vindt, dat nu de aandacht moet uitgaan naar de wijken en kleine kernen. Er moet niet meer alleen geïnvesteerd worden in de centra, maar de nadruk moet liggen op de openbare ruimte in de wijken. Oudere wijken moeten worden gerevitaliseerd, het groenonderhoud moet naar een hoger niveau en de openbare voorzieningen moeten worden aangepast naar de leeftijdsopbouw in de wijken.

Het gemeentelijke apparaat moet niet naar binnen gericht zijn, maar de burger centraal zetten in al haar dienstverlening. Dit betekent, dat burgers met vragen snel en vakkundig geholpen moeten worden, dat alle dienstverlening niet alleen digitaal maar ook aan de balies plaats kan blijven vinden en dat het bestuur toegankelijk moet zijn.

B06 is voorstander van regionale samenwerking op gebieden, waar voor de gemeente voordelen zijn te behalen. De gemeente dient echter wel zelf beslissingsbevoegd te blijven over de wenselijkheid van de continuïteit van regelingen. Zien wij geen voordelen meer, dan moet het mogelijk zijn om uit het samenwerkingsverband te stappen.

Burgers moeten ook financieel afspraken kunnen maken met de gemeente. Bij betalingsproblemen moet dit zo snel mogelijk worden opgepakt, om zo verdere betalingsachterstanden te voorkomen. Het moet tevens mogelijk zijn, om grote bedragen die de gemeente nu in een keer int, via de gemeentelijke belastingen in termijnen te betalen. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan het verlengen van grafrechten.

 • Begroting opstellen met een klein overschot, zodat tegenvallers opgevangen kunnen worden.
 • Schrappen van onnodige taken, richten op kerntaken van de gemeente
 • Regionale samenwerking alleen bij voordelen voor de gemeente
 • Geen lastenverzwaring voor burgers en bedrijven boven inflatiecorrectie
 • Snelle signalering en hulp bij betalingsachterstanden inwoners
 • Gespreide betaling grafrechten mogelijk maken
 • Niet alleen investeren in grote projecten, maar juist in de leefbaarheid van de wijken
 • Digitale dienstverlening is ok, maar aan de balie moeten burgers dezelfde dienstverlening kunnen krijgen
 • Spreekuur voor burgemeester en wethouders in frontoffice met doorzettingsmacht in het college
  Snelle terugkoppeling bij vragen van burgers
  Constante aandacht voor het verbeteren van de communicatie naar burgers toe.
  Door gebruik te maken van de techniek op dit terrein die zich steeds sneller ontwikkelt.
  Zie de voorbeelden in Delft en Utrecht ( News office)

Speerpunten

Persoonlijke ontwikkeling

Infrastructuur

Sociale omgeving

Onze politici

Patrick Hegeman

Patrick Hegeman

Fractievoorzitter

Ik ben Patrick Hegeman, inwoner van Huissen, getrouwd, vader van vier kinderen en sinds 2010 raadslid voor B06.
Mandy Roelofs

Mandy Roelofs

Raadslid

Ik ben Mandy Roelofs, 29 jaar en ik woon in Huissen. Al enkele jaren ben ik lid van B06.

Ben Geurtz

Secretaris

Mijn naam is Ben Geurtz en woonachtig aan de Kommerdijk te Gendt.

Sjaak van der Welk

Lid

Horeca ondernemer. Nadat ik gestopt was met een cafébedrijf in 1997, had ik meer tijd voor hobby’s.
Albert Hendriks

Albert Hendriks

Voorzitter

Vier jaar geleden heb ik mij aangesloten bij B06, nadat ik van alle lokale partijen hun standpunten en voornemens had bestudeerd.
Hans Roelofs

Hans Roelofs

Lid

Mijn naam is Hans Roelofs, geboren Huissenaar en al 35 jaar actief als tuinder op de Rietkamp. Sinds vijf jaar ben ik actief voor B06, omdat toekijken voor mij geen optie is.

Dit hebben we bereikt