Introductie Centrumplan Gendt

Een van de grootste problemen in de kleine kernen van Lingewaard is:  het gebrek aan betaalbare woningen in de dorpscentra. Hier door vertrekt de jeugd, blijven op den duur de ouderen achter, met als gevolg vergrijzing, leegloop van het verenigingsleven, economische neergang.

Alle fracties in de raad dringen dan ook continue aan bij het college: stimuleer nu eens het bouwen van woningen in deze kernen. Maar zoals zo vaak blijft het bij woorden en gebeurt er niks.

B06 is niet een partij van afwachten, stil zitten en niks doen, maar een partij van aanpakken.

 

Daarom heeft B06 de “woningbouw” handschoen opgepakt en heeft het samen met Arcadis een woningbouwplan in het centrum van Gendt ontwikkeld. Niet zomaar een plan, maar een plan met een nieuw schoolgebouw, een bibliotheek/multimedia onderkomen en het belangrijkste een plan welke voorziet in 80 a 110 wooneenheden. Wooneenheden verdeelt over starters, zorg, sociaal en koopsector. Een plan, die dus de vergrijzing een halt toe roept en zorgt  voor een levensvatbare samenleving van jong--- oud en ouder. 

Omdat letters, woorden niet alles kunnen uitbeelden wat wij met ons centrumplan willen bereiken , hebben we van ons centrumplan ook een : visuele presentatie gemaakt.

Voor meer info klik op           https://portal.ibabs.eu

******************************************************************************************************

Site:     Lingewaard

1e wachtwoord: burger

2e wachtwoord: burger

 

Klik op: raadsvergadering

Klik op: 2018

Klik op: 1 februari 2018

 

Punt 7: Initiatiefvoorstel B06 herziening Centrumplan Gendt

*******************************************************************************************************

Dit hebben we bereikt