Verklaring initiatiefvoorstel B06 herziening centrumplan Gendt

01-02-2018

B06 heeft gedurende twee jaar gewerkt aan een voorstel voor de herziening van het bestaande centrumplan Gendt. Dit herziene plan is bottom up ontstaan vanuit een groep inwoners en diverse organisaties die gehoor hebben gegeven aan onze oproep. Organisaties zoals Zorgwiel, bestuur R.K. Kerk, Woningstichting Gendt en het Schoolbestuur van de Linge hebben anderhalf jaar aan dit plan gewerkt, met daarnaast ambtelijke ondersteuning en bijval van de school de Tichelaar. Arcadis is bereid geweest om de haalbaarheid van het plan door te rekenen.

De herziening van de dorpsvisie is opgesteld passend binnen de door en voor de gemeente Lingewaard opgestelde kaders en gehanteerde regelgeving van landelijke en lokale onderzoeken.

Het is dan ook een farce, dat vrijwel de gehele raad tegen het opstarten van een procedure is om het centrum van Gendt te voorzien van een op de toekomst gerichte ontwikkeling van scholen, huisvesting en sociaal culturele elementen. Wij betreuren het des te meer, omdat niet B06 opzij geschoven wordt, maar de inwoners van Gendt. Ellenlange en  dure onderzoeken worden nu in een motie gewenst, terwijl die in ons plan reeds opgenomen zijn.

De initiatiefnemers zijn van mening dat in voldoende mate onderzoeken ter beschikking staan en voldoende kennis aanwezig is om aan de behoeften en wensen van de inwoners van Gendt te voldoen. Een groter bottom up gehalte kan bijna niet verwezenlijkt worden. Toch gaan de partijen in deze raad hieraan voorbij.

Wij houden het initiatiefvoorstel dan ook aan tot na de verkiezingen. De houding van de partijen in deze raad laat ons geen andere keus over om hier een verkiezingsthema van te maken. Volgens de raad zou de bevolking niets gevraagd zijn. B06 zou de behoefte van de Gentse bevolking niet kennen. Volgens GroenLinks zou er eerst een volksraadpleging plaats moeten vinden.

Nou, die volksraadpleging komt er!

Op 21 maart kan de Gendtse bevolking de keuze maken, of ze jaren willen wachten op de ontwikkeling van Gendt, zoals deze raad met de in te dienen motie bereikt. Of willen de inwoners van Gendt dat er gelijk na de verkiezingen aan de slag wordt gegaan met de ontwikkeling van woningen voor starters, ouderen, zorg en sociale woningbouw, dat er twee scholen gemoderniseerd worden en dat het winkelaanbod in het centrum behouden blijft?

U als raad wil op dit moment deze keuze niet maken;  de Gendtse bevolking  maakt op 21 maart deze keuze wel.

Namens B06, Frans Schut.

Dit hebben we bereikt