Vertrek Frans Schut bij B06

05-04-2018

Na een gesprek met Frans Schut op 3 april jl. heeft het bestuur van B06 moeten besluiten, om Frans Schut per direct te royeren uit B06. Aanleiding was het zich niet kunnen conformeren aan een ledenbesluit, zoals dit na de verkiezingen is genomen. Frans Schut is hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Conform het huishoudelijk reglement van B06 had Frans de mogelijkheid, om tegen het royement in beroep te gaan op een te houden ledenvergadering later deze maand.

Vandaag zijn wij middels een persbericht geïnformeerd, dat Frans Schut ervoor gekozen heeft om uit de fractie van B06 te stappen en als eenmansfractie verder te gaan. Wij kunnen niet anders dan deze stap te accepteren. Wij zijn ervan overtuigd, dat B06 met de huidige fractie en ervaren leden op de politieke avonden onze ruim 2000 stemmers vol verve zal blijven vertegenwoordigen.

De fractie van B06 bestaat uit Patrick Hegeman (fractievoorzitter) en Mandy Roelofs.

 

Bestuur en fractie B06

Dit hebben we bereikt