In 2017 konden burgers nog maar vier keer per jaar snoeiafval aanbieden. Na onderzoek van B06 bleek, dat de wethouder hierin niet beslissingsbevoegd was, waardoor thans weer iedere maand snoeiafval aangeboden kan worden.

Dit hebben we bereikt