Meerdere malen is B06 de afgelopen jaren in gesprek geweest met groepen burgers, die overlast van jeugd hadden bij JOP’s of rond andere hangplekken. Door deze problematiek te bespreken met politie, gemeente en jongerenwerk en hiervoor voorstellen te doen, is de overlast op een aantal locaties afgenomen. B06 blijft hier echter wel waakzaam op.

Dit hebben we bereikt