Voor de wederopbouwwoningen aan de Doelenstraat hebben wij bereikt, dat er niet gesloopt gaat worden, maar dat onderzocht wordt dat de cultuurhistorische gevels behouden blijven.

Dit hebben we bereikt