Haalderen

  • Stimuleren woningbouw op inbreidingslocaties
  • Uitwerking en uitvoering dorpsontwikkelingsplan
  • Veiliger maken van de Van der Mondeweg ter hoogte van de ALDI

Dit hebben we bereikt